pondělí 4. února 2013

Zhodnocení vernisáže výstavy

Vážení přátelé, 
vzhledem k tomu, že se objevily pochybnosti o financování vernisáže "MANAFOTOS uvádí...", konané dne 31.1.2013 v Café baru Mezi Světy, předkládáme zde přehled výdajů  (z privátních zdrojů) s touto akcí spojených.

Nákup klip rámu na fotografie.......3.725,-
Barevný tisk..............................637,-
Občerstvení..............................769,-
Kapela + zvukař.......................1.500,-

Celkem.................................6.631,-Na propagačních materiálech k výstavě se objevila loga Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc (dále SmOl). Olomoucký kraj přispěl na volnočasové aktivity, realizované v rámci provozu sociální služby v PSC v roce 2011 částkou 40.000,- (podrobné vyúčtování zde). Z těchto peněz byla v roce 2011 realizována i výstava v Městské knihovně (foto zde)
Fotografie na současné výstavě byly pořízeny na materiál, zakoupený z dotace Olomouckého kraje v roce 2011. Proto je logo Kraje uvedeno na propagačních letácích. 
Pro rok 2013 je podána žádost na kulturním odboru SmOl a v této době nevíme, zda bude projekt z rozpočtu Města podpořen. Pokud ano, zpětně budou umořeny náklady na současnou výstavu, krom občerstvení, které nelze z veřejné podpory hradit. 
Pro další případné dotazy prosím kontaktujte Bc. Štefana Berece na telefonním čísle 773 877487

Děkuji a přeji pěkný zážitek z výstavy, která v café baru Mazi Světy potrvá do 26.února.